Skip to main content

Patiëntinfo

  • Voor het plannen van een consultatie vragen wij u dit zoveel mogelijk via de website te regelen. Dagelijks houden wij ook een aantal slots in de agenda beschikbaar voor dringende zaken - op deze momenten kan u niet vooraf inboeken maar wel op de dag zelf elektronisch of telefonisch via het secretariaat.

  • Voor inlichtingen en resultaten kan u bellen tijdens de uren van de consultaties. Gelieve deze telefoons tot een minimum te beperken. Voor bepaalde zaken kan het secretariaat of de arts u ook een telefonisch consult voorstellen dat dan binnen een afgesproken tijdvork kan plaatsvinden.

  • Ook kan u voor niet dringende vragen, deze stellen via een mail naar de praktijk. Wij antwoorden u dan van zodra de tijd het toelaat.

  • Aanvragen van attesten of voorschriften is een service die wij verlenen na voorafgaande afspraken tussen u als patiënt en ons als artsen. Zonder consultatie of onderzoek waarop deze afspraak gemaakt werd zullen wij deze dan ook niet verstrekken. Wij vragen u ook deze aanvragen steeds via mail te stellen. Dit geeft ons de tijd uw vraag te beoordelen en antwoorden u dan of de papieren klaarliggen op de praktijk of wij u op een consult willen zien.

  • Gelieve bij elke consultatie uw elektronische identiteitskaart, kids Id of Isi+ kaart mee te brengen.

  • Om uw verslaggeving zoveel mogelijk elektronisch te ontvangen vanuit de ziekenhuizen of specialisten waar u consulteert is het belangrijk dat u bij een onderzoek of opname steeds onze gegevens aan het secretariaat doorgeeft. Dit laat ons toe uw verslagen sneller te ontvangen.

  • Indien u om gelijk welke reden uw afspraak niet kan nakomen, hebben we graag dat u dit online of telefonisch afzegt.